Dự Án Đã Hoàn Thành

Dự án đã thực hiện tại Việt Nam (2014 ~ 2024)

Thời gian 2014/06 ~ Hiện nay
Số lượng Tổng 44
Hạng mục thi công Thiết kế và thi công trạm xử lý, cung cấp toàn bộ thiết bị nước thải.
Chuyên ngành Nước thải kcn, nhà xưởng, nước thải thực phẩm, nước thải sinh hoạt, nước cấp, nước thải chăn nuôi…
Tỷ lệ hợp đồng ARK Hàn Quốc (60%), Việt Nam (30%), Châu Âu (10%)

Danh sách các dự án

Giai đoạn từ 01/2024 đến 12/2024

TT Thời gian Địa điểm Công trình Lưu lượng bùn Sản phẩm Ghi chú
44 2024/02 Hải Dương Nước thải 4 m³/hr SVRT 202 x 1 set Screw press
43 2024/01 Quảng Trị Nước thải 5 m³/hr SVRT 203 x 1 set Screw press
42 2024/01 Huế Nước cấp 15 m³/hr R350 x 1 set Decanter

Giai đoạn từ 03/2021 đến 12/2023

TT Thời gian Địa điểm Công trình Lưu lượng bùn Sản phẩm Ghi chú
41 2023/12 Hải Dương Nước thải thực phẩm 3 m³/hr W650 x 1 set Belt-press
40 2023/10 Huế Nước cấp 15 m³/hr D350 x 1 set Decanter
39 2023/09 Hòa Bình Nước cấp 120 m³/hr D550 x 3 set Decanter
38 2022/12 Bắc Giang Nước thải CN 6 m³/hr SV-RT204 x 1 set Screw press
37 2022/11 Bắc Ninh Nước thải CN 15 m³/hr D350 x 1 set Decanter
36 2022/09 Bắc Giang Nước thải CN 3 m³/hr SV-RT202 x 1 set Screw press
35 2022/09 Đông Anh Nước cấp 15 m³/hr D350 x 1 set Decanter
34 2022/08 Thái Nguyên Nước thải CN 10 m³/hr D350 x 1 set Decanter
33 2022/05 Thanh Hóa Nước cấp 15 m³/hr D350 x 1 set Decanter
32 2022/05 HCM Nước thải tổng hợp 60 m³/hr D400 x 3 set Decanter
31 2022/03 HCM Nước cấp 15 m³/hr R350 x 1 set Decanter
30 2022/03 Bình Phước Nước thải CN 3 m³/hr RT201 x 1 set Screw press
29 2021/10 Bình Dương Nước thải CN 6 m³/hr RT203 x 1 set Screw press
28 2021/09 Hải Phòng Nước thải KCN 30 m³/hr D400 x 2 set Decanter
27 2021/06 Bắc Ninh Nước thải KCN 15 m³/hr D400 x 1 set Decanter
26 2021/05 Vũng Tàu Nước cấp 20 m³/hr W2000 x 1 set Belt press
25 2021/03 Bắc Giang Nhà máy giấy 10 m³/hr D300 x 1 set Decanter

Giai đoạn từ 08/2017 đến 01/2021

TT Thời gian Địa điểm Công trình Lưu lượng bùn Sản phẩm Ghi chú
24 2021/01 Trà Vinh Nước cấp 25 m³/hr D450 x 1 set Decanter
23 2020/08 Phú Thọ Nước cấp 25 m³/hr D350 x  2 set Decanter
22 2020/05 Nghệ An Nước thải KCN 8 m³/hr RT203 x 2 set Screw press
21 2019/12 Long Xuyên Nước thải CN 12 m³/hr RT402 x 1 set Screw press
20 2019/11 HCM Nước thải CN 40 m³/hr D400 x 1 set Decanter
19 2019/07 Bình Phước Nước thải CN 5 m³/hr W500 x 1 set Belt press
18 2019/04 Đà Nẵng Nước thải dệt nhuộm 15 m³/hr D400 x 1 set Decanter
17 2019/03 Hà Nội Nước thải KCN 20 m³/hr RT203 x 3 set Screw press
16 2019/01 Hưng Yên Xử lý phân bón 40 m³/hr D400 x 2 set Decanter
15 2018/11 An Giang Nước thải KCN 12 m³/hr D300 x 2 set Decanter
14 2018/07 Thanh Hóa Nước thải KCN 15 m³/hr RT402 x 1 set Screw press
13 2018/06 Việt Trì Nước cấp 30 m³/hr D350 x 1 set Decanter
12 2018/02 Bắc Giang Nước cấp 15 m³/hr D350 x 1 set Decanter
11 2017/11 Phú Thọ Xưởng SX giấy 20 m³/hr W2000 x 1 set Belt press
10 2017/08 Hà Nam Nước thải KCN 20 m³/hr D400 x 1 set Decanter

Giai đoạn từ 06/2014 đến 05/2017

 TT Thời gian Địa điểm Công trình Lưu lượng bùn Sản phẩm Ghi chú
9 2017/05 Vũng Tàu Nước cấp 6 m³/hr RT202 x 1 set Screw press
8 2017/01 Hà Nội Nước thải KCN 5 m³/hr RT202 x 1 set Screw press
7 2016/11 Long An Nước cấp 40 m³/hr RT403 x 3 set Screw press
6 2016/07 Thái Nguyên Nước thải KCN 20 m³/hr RT403 x 1 set Screw press
5 2016/03 Bắc Ninh Nước thải KCN 6 m³/hr RT202 x 1 set Screw press
4 2015/08 Bắc Ninh Nước thải sinh hoạt 15 m³/hr RT402 x 1 set Screw press
3 2015/02 Việt Trì Nước thải KCN 8 m³/hr RT203 x 1 set Screw press
2 2014/09 Phú Thọ Nước thải sinh hoạt 120 m³/hr RT405 x 3 set Screw press
1 2014/06 Vĩnh Phúc Nước thải KCN 30 m³/hr RT402 x 1 set Screw press

Lời kết

Trên đây là danh sách các dự án ARK đã khởi công tại Việt Nam. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì về thông tin dự án xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại  0977.675.754 (Miền Bắc) – 0384.851.395 (Miền Nam).

1 2 3 5