• Installation of Screw press in Hung Yen

Installation of Screw press in Hung Yen

  • Year of construction: May 2018
  • Location: Hung Yen province
  • Sludge type: Municipal wastewater
  • Machine type: Screw press S-RT 403
  • Capacity: 12~15m³/h. Humidity: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà