• The first screw press project in Vung Tau

The first screw press project in Vung Tau

  • Year of construction: Nov 2017
  • Location: Ba Ria - Vung Tau province
  • Sludge type: Water supply plant
  • Machine type: Screw press S-RT 202
  • Capacity: 2~3m³/h. Humidity: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà