• Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì

Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì

  • Year of construction: Dec 2019
  • Location: Phu Tho province
  • Sludge type: Water supply plant
  • Machine type: Decanter R350
  • Capacity: 12~15m³/h. Humidity: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà