Polyme xử lý nước thải là gì?

Polyme trong xử lý nước thải không có gì đáng kinh ngạc. Mặc dù nhận thức về lợi ích của polyme ngày càng tăng. Nhưng nhiều ngành công nghiệp và cá nhân không biết về cách polyme có thể giúp làm rõ nước thải của họ, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và năng lượng.

polyme xử lý nước thải, wastewater treatment polymer

Polyme xử lý nước thải là gì?

Trong quy trình xử lý nước thải, polyme được sử dụng để làm đông tụ các chất rắn lơ lửng và tạo ra các khối vật liệu rắn (floc) lớn. Nên pha loãng với nước có nồng độ 0,5% trước khi thi công.

Polyme tách chất rắn khỏi chất lỏng thông qua một quá trình gọi là keo tụ. Do tên của quy trình, bạn sẽ nghe thấy những polyme hòa tan trong nước cụ thể này được gọi là chất kết tụ hoặc chất tạo bông polyme.

Khả năng kết tụ chất rắn của polyme là trung tâm của vai trò của chúng trong xử lý nước thải. Chúng có thể tự phát huy hiệu quả và rất có tác động khi kết hợp với chất làm đông.

Hầu hết nước hoặc nước thải của quá trình công nghiệp bao gồm cặn và các hạt mang điện tích âm. Điện tích âm xung quanh mỗi hạt không cho chúng đến gần nhau, tạo ra sự phân tán dạng keo. Các hạt mang điện tích âm sẽ không kết hợp lại với nhau và trôi nổi trong thể lỏng trong nhiều giờ, nhiều tuần và thậm chí nhiều năm.

Một chất đông tụ được thêm vào nước bùn tạo ra một quá trình đông tụ để trung hòa điện tích âm của các hạt. Sau khi được trung hòa, các hạt có thể kết hợp với nhau để tạo thành các hạt lớn hơn được gọi là micro-flocs hoặc pin flocs.

Polyme là chất keo tụ hay chất đông tụ?

Polyme (hóa chất hữu cơ chuỗi dài, trọng lượng phân tử cao) ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn. Chúng có thể được sử dụng làm chất trợ đông tụ cùng với chất đông tụ vô cơ thông thường. Các polyme anion (tích điện âm) thường được sử dụng với chất đông tụ kim loại.

Tại sao polyme được thêm vào bùn?

Các nhà máy xử lý nước thải chủ yếu sử dụng polyme trong quá trình làm khô bùn để giúp đông tụ các mảnh chất rắn sinh học nhỏ thành các chất lỏng lớn hơn. Đó là bởi vì việc sử dụng các hợp chất gốc sắt và nhôm khiến chất rắn sinh học bị phân mảnh và chứa nhiều nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà