• Dự án máy ép bùn trục vít Hưng Yên

Dự án máy ép bùn trục vít Hưng Yên

  • Năm thi công: 05/2018
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Loại bùn: Nước thải đô thị
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 403
  • Công suất: 12~15m³/h. Độ ẩm: 80%
Tài liệu thiết kế kỹ thuật máy ép bùn - Download document Sludge Dewatering