• Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì
  • Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì

Dự án máy ép bùn ly tâm – Xí nghiệp nước sạch Việt Trì

  • Năm thi công: 12/2019
  • Địa điểm: Phú Thọ
  • Loại bùn: Nhà máy nước cấp
  • Loại máy: Máy ly tâm R-350
  • Công suất: 12~15m³/h. Độ ẩm: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà