Dự án Xử lý bùn thải sử dụng Máy ép bùn ly tâm tại Bắc Giang

  • Năm thi công: 2021
  • Địa điểm: TP. Bắc Giang
  • Loại bùn: nhà máy nước cấp
  • Loại máy: Máy ly tâm R300
  • Công suất: 12~15m³/h. Độ ẩm: 70-80%