• Dự án máy ép bùn trục vít Vĩnh Phúc

Dự án máy ép bùn trục vít Vĩnh Phúc

  • Năm thi công: 07/2014
  • Địa điểm: Vĩnh Phúc
  • Loại bùn: Nước thải nhà máy dệt nhuộm
  • Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 201
  • Công suất: 0.8~1.5m³/h. Độ ẩm: 78%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà