• Dự án Máy ép bùn Trục vít thứ 3 tại Bắc Ninh

Dự án Máy ép bùn Trục vít thứ 3 tại Bắc Ninh

  • Năm thi công: 01/2019
  • Địa điểm: Bắc Ninh
  • Loại bùn: Nước thải nhà máy
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 202
  • Công suất: 2~3m³/h. Độ ẩm: 82%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà