• Dự án máy ép bùn trục vít thứ 2 tại Bắc Ninh

Dự án máy ép bùn trục vít thứ 2 tại Bắc Ninh

  • Năm thi công: 05/2020
  • Địa điểm: Bắc Ninh
  • Loại bùn: Nước thải nhà máy
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 203
  • Công suất: 3~5m³/h. Độ ẩm: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà