Dự án máy ép bùn trục vít tại Long An

  • Năm thi công: 11/2018
  • Địa điểm: Long An
  • Loại bùn: Nhà máy nước cấp
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 202
  • Công suất: 2~3m³/h. Độ ẩm: 80%