• Dự án Máy ép bùn Trục vít tại Hà Nội

Dự án Máy ép bùn Trục vít tại Hà Nội

  • Năm thi công: 10/2020
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Loại bùn: Nước thải nhà máy
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 202
  • Công suất: 2~3m³/h. Độ ẩm: 78%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà