• Dự án máy ép bùn trục vít tại Bắc Ninh

Dự án máy ép bùn trục vít tại Bắc Ninh

  • Năm thi công: 04/2018
  • Địa điểm: Bắc Ninh
  • Loại bùn: Nước thải bể phốt
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 402
  • Công suất: 6~8m³/h. Độ ẩm: 82%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà