Dự án Máy ép bùn Trục vít tại Bắc Giang

  • Năm thi công: 12/2020
  • Địa điểm: Bắc Giang
  • Loại bùn: Nước thải khu công nghiệp
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT 202
  • Công suất: 2~3m³/h. Độ ẩm: 78%