• Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ
  • Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ
  • Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ
  • Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ
  • Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ

Dự án máy ép bùn trục vít Phú Thọ

  • Năm thi công: 11/2015
  • Địa điểm: Phú Thọ
  • Loại bùn: Nước thải đô thị
  • Loại máy: Máy trục vít S-RT404
  • Công suất: 40~50m³/h. Độ ẩm: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà