• Dự án máy ép bùn ly tâm Bắc Ninh

Dự án máy ép bùn ly tâm Bắc Ninh

  • Năm thi công: 03/2020
  • Địa điểm: Bắc Ninh
  • Loại bùn: Nước thải khu công nghiệp
  • Loại máy: Máy ly tâm R-400
  • Công suất: 15~18m³/h. Độ ẩm: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà