• Dự án máy ép bùn băng tải Hưng Yên

Dự án máy ép bùn băng tải Hưng Yên

  • Năm thi công: 10/2018
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Loại bùn: Nước thải nhà máy thực phẩm
  • Loại máy: Máy băng tải W-1000
  • Công suất: 4~7m³/h. Độ ẩm: 75%
Tài liệu thiết kế kỹ thuật máy ép bùn - Download document Sludge Dewatering