Dự án máy ép bùn trục vít tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang