Cung cấp máy ép bùn cho nhà máy nước Hồ Đá Đen

  • Năm thi công: 2021
  • Địa điểm: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Công suất: 15m³/h
  • Độ ẩm: 78-85%
  • Loại bùn: nhà máy nước cấp
  • Loại máy: Máy ly tâm R350