• Installation of Screw press in Bac Ninh

Installation of Screw press in Bac Ninh

  • Year of construction: Apr 2018
  • Location: Bac Ninh province
  • Sludge type:: Septic tank wastewater
  • Machine type: Screw press S-RT 402
  • Capacity: 6~8m³/h. Humidity: 82%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà
Entech Hanoi