Dự án xử lý nước thải bằng máy ép bùn trục vít ARK được thi công tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 11 năm 2015. Bùn xử lý là nước thải đô thị. dự án sử dụng máy trục vít S-RT404 điều chỉnh công suất 40~50m³/h, Độ ẩm: 80%.