• Installation of Screw press in Phu Tho
  • Installation of Screw press in Phu Tho
  • Installation of Screw press in Phu Tho
  • Installation of Screw press in Phu Tho
  • Installation of Screw press in Phu Tho

Installation of Screw press in Phu Tho

  • Year of construction: Nov 2015
  • Location: Phu Tho province
  • Sludge type: Municipal wastewater
  • Machine type: Screw press S-RT404
  • Capacity: 40~50m³/h. Humidity: 80%

popup lễ ký kết ark với Nước sạch Sông Đà
Entech Hanoi